Kallelse

Kårstämma Trekantens scoutkår har årsmöte med sedvanliga mötesförhandlingar söndagen den 22 mars kl 17.00 i scoutstugan. Va med och gör din röst hörd. Alla är hjärtligt välkomna! Anmälan till Johan Stjärndahl Telefon: 070-84 99 474 Mail: trekantens.scoutkar@gmail.com Senast den 16 mars Läs mer »