Pyssel

Den 1 nov ska spårarna ha pyssel, vi kommer bland annat göra var sin sölja till er nya spårarscouter. Vi kommer även gå igenom vad scouterna är och scoutlagen, scoutlöftet och scoutlösen. Även försöka lära oss kårropet.

Svartbäcksmåla

4 oktober ska vi vara i svartbäcksmåla Ha bra skor att gå i. Ta gärna med fika. Samling parkeringen vid skidbacken.