Läger och Hajker

Här under finns information till kårens hajker och läger.

Info om varje finns i spalten till vänster.