Scoutchiffer

Scoutchiffret bygger på att koordinater bildas i ett koordinatsystem bestående av ett eller två ord på fem bokstäver.

Chiffer-scoutchiffer-nyckel

Varje bokstav representeras av en koordinat, med den stora bokstaven först. A blir då Sc medan Bblir Cs. Naturligtvis kan ordet scout bytas ut mot vilket ord med fem unika bokstäver som helst. Man kan även använda två olika ord.