Trekantens kårrop

1 2 3 Hej

Glatt humör som säg bör

när vi ut i skogen dra

inser att vi kan glatt

ta det motgång som vi har

Vi är scouter från

1 2 TREKANTEN