Om kåren

Trekanten scoutkår grundades 1944.
2014 firade Trekantens scoutkår 70års jubileum.

Kåren har i dagsläget nästan 45 scouter, ledare och funktionärer.

Trekanten scoutkår tillhörde Svenska scoutförbundet (SSF) fram till sommaren 2012 och ingår nu i riksorganisationen Scouterna.
Scoutkåren ingår i Dacke scoutdistrikt och innan dess Kalmarsunds scoutdistrikt.