Engagera dig i kåren

Ifall du vill engagera dig i våran kår så kan du a kontakt med våran ordförande Tobias Thorsell på telefon 0733522719