Engagera dig i kåren

Ifall du vill engagera dig i våran kår så kan du ta kontakt med vår ordförande Petronella ”Bella” Artebrant på telefon 073-5007042