Vår organisation

En scoutkår kan variera i storlek. Scouternas största kår har drygt 450 medlemmar. Vår kår har 30 medlemmar.

I Trekantens scoutkår finns det olika avdelningar som är uppdelade efter scouternas åldrar. I vår kår har vi 6 avdelningar fördelade på 1 bäver-, 1 spårar-, 1 upptäckar-, 1 äventyrar-, 1 utmanar- och 1 roveravdelning.

Varje avdelning är uppdelad i patruller (små grupper). En patrull består av tre till sex medlemmar. I patrullen får scouterna träna sitt ledarskap genom att leda andra som är yngre eller lika gamla. Bäver, spårare, upptäckare och äventyrare träffas varannan söndag i våran scoutstuga och utmanar och rover träffas varje söndag.

Kåren har en vald styrelse som träffas varannan månad. På styrelsemötena diskuterar man bland annat kommande aktiviteter, ledarsituationen och följer upp ekonomin. Kåren har också ett medlemsregister som uppdateras löpande. En stugfode sköter om vår stuga och mindre reparationer. Två gånger om året träffas vi en helgdag för att göra lite större underhåll i och omkring stugan.